• Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania towaru.

Prawo odstąpienia od umowy następuję poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec MJD Michał Dziaduch, Aleja Wojska Polskiego 4a 24-320 Poniatowa elektronicznie na adres e-mail: dominika.jedrych@wisniewski.ltd

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z udostępnionego w ESSZ wzoru formularza.

W przypadku odstąpienia od umowy uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. kosztów przesyłki) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że Witryna nie jest zobowiązana do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego towaru.

Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Witryny

Zwracany towar winien być przekazany na adres: MJD Michał Dziaduch, Puszno
Godowskie 7A, 24-300 Puszno Godowskie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

  • Conditional access to the store

Dostęp do sklepu tylko dla osób pełnoletnich. Czy masz ukończone 18 lat?